-passer også smådyr!
Nyledhus Kattepension v/ Per Kristensen. Nyledvej 17, 5471 Søndersø  tlf. 2177 7851
Din kattepension på Nordfyn!
Nyledhus Kattepension
Pga. smittefare er vi stoppet med at passe fugle og smådyr.